fbpx Sabina Paulina Kędzierska-Mieszkowska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Sabina Paulina Kędzierska-Mieszkowska

Sabina Paulina Kędzierska-Mieszkowska

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 marca 2007 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Sabina Paulina Kędzierska-Mieszkowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Udział białek opiekuńczych Escherichia coli w zapobieganiu agregacji oraz w dezagregacji białek komórkowych

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Krystyna Izabella Wolska, dr hab. Tadeusz Kaczorowski, prof. UG, prof. dr hab. Monika Maria Hryniewicz, prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska

Dyplom nr 495.


Gdańsk, 23 kwietnia 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: środa, 22 października 2014 roku, 10:11
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: