fbpx Danuta Janina Lewandowska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Danuta Janina Lewandowska

Danuta Janina Lewandowska

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 marca 2007 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Danuta Janina Lewandowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Udział wybranych struktur podwzgórza i układu mezolimbicznego w regulacji aktywności cytotoksycznej komórek NK u szczurów.

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jan Konopacki, prof. dr hab. Krzysztof Selma, prof. dr hab. Jolanta Maria Skangiel-Kramska, prof. dr hab. Marek Jakóbisiak

Dyplom nr 493.


Gdańsk, 28 marca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: