fbpx Magdalena Remisiewicz | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Magdalena Remisiewicz

Magdalena Remisiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 listopada 2012 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Magdalena Remisiewicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Plastyczność pierzenia się siewkowców (Charadrii) a strategia migracji i warunki siedliskowe na zimowiskach

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk, prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, prof. dr hab. Aleksander Winiecki, prof. PAN, dr hab. Tomasz Mazgajski

Dyplom nr 680.


Gdańsk, 15 listopada 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: