fbpx Krzysztof Piotr Bielawski | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Krzysztof Piotr Bielawski

Krzysztof Piotr Bielawski

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 grudnia 2006 roku

doktor nauk medycznych w zakresie Biologii Medycznej

Krzysztof Piotr Bielawski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Adaptacja metod biologii molekularnej do diagnostyki i charakterystyki wybranych chorób zakaźnych, nowotworowych i genetycznych

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: dr hab. Tadeusz Kaczorowski, prof. UG, prof. dr hab. Adam Jaworski, prof. dr hab. Tomasz Twardowski, prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska

Dyplom nr 485.


Gdańsk, 21 lutego 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: