fbpx Emilia Leszkowicz | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Emilia Leszkowicz

Emilia Leszkowicz

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 stycznia 2007 roku

magister Oceanografii w zakresie Oceanografii Biologicznej

Emilia Leszkowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Udział wybranych układów neuromodulatorowych jądra konarowo - mostowego nakrywki w regulaji hipokampalnego rytmu theta u szczura.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Weronika Trojniar

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Konopacki, prof. dr hab. Zbigniew Niechaj

Dyplom nr 2765.


Gdańsk, 09 lutego 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: