fbpx Adrian Zwolicki | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Adrian Zwolicki

Adrian Zwolicki

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 grudnia 2006 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Adrian Zwolicki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ekologia żerowania bobra europejskiego Castor fiber L. w Borach Tucholskich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Lech Stempniewicz

Recenzenci: dr hab. Adam Barcikowski, prof. UMK, prof. dr hab. Ryszard Dzięciołowski

Dyplom nr 2748.


Gdańsk, 30 stycznia 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: