fbpx Marek Stanisław Ziętara | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Marek Stanisław Ziętara

Marek Stanisław Ziętara

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 kwietnia 2006 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Marek Stanisław Ziętara

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Ektopasożyty z rodzaju Gyrodactylus Nordmann, 1832 (Monogenea, Gyrodactylidae) - taksonomia, biologia i ewolucja

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Antoni J. Rokicki, prof. dr hab. Piotr P. Stępień, prof. dr hab. Jacek M. Szymura

Dyplom nr 477.


Gdańsk, 13 października 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: piątek, 17 października 2014 roku, 9:50
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: