fbpx Michał Obuchowski | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Michał Obuchowski

Michał Obuchowski

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 października 2005 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Michał Obuchowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Fosforylacja białek - proces kontroli dróg rozwojowych Bacillus subtilis

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Barbara Lipińska, prof. dr hab.Grażyna Anna Muszyńska, prof. dr hab.Anna Maria Skorupska

Dyplom nr 474.


Gdańsk, 22 sierpnia 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: