fbpx Lesław Wołejko | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Lesław Wołejko

Lesław Wołejko

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 stycznia 2003 roku

doktor nauk rolniczych

Lesław Wołejko

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Dynamika ekosystemów źródliskowych Polski północno-zachodniej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Janina Jasnowska, prof. dr hab. Kazimierz Tobolski, dr hab. Jacek Herbich, prof. UG

Dyplom nr 416.


Gdańsk, 06 sierpnia 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: