fbpx Marian Sławomir Sęktas | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Marian Sławomir Sęktas

Marian Sławomir Sęktas

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 marca 2003 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Marian Sławomir Sęktas

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Zastosowania aktywności miejscowo-specyficznych rekombinaz z rodziny Int w wyspecjalizowanych wektorach plazmidowych

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Andrzej Płucienniczak, doc. dr hab. Piotr Cegłowski, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Dyplom nr 422.


Gdańsk, 22 października 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: