fbpx Tadeusz Józef Ścisło | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Tadeusz Józef Ścisło

Tadeusz Józef Ścisło

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 stycznia 2003 roku

doktor nauk medycznych

Tadeusz Józef Ścisło

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Rola receptorów purynergicznych jądra pasma samotnego w neuroregulacji krążenia krwi

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Andrzej Niechaj, prof. dr hab. Ewa Szczepańska - Sadowska, prof. dr hab. Weronika Trojniar

Dyplom nr 415.


Gdańsk, 23 maja 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: