fbpx Edyta Jurkowlaniec-Kopeć | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Edyta Jurkowlaniec-Kopeć

Edyta Jurkowlaniec-Kopeć

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 czerwca 2003 roku

doktor nauk przyrodniczych

Edyta Jurkowlaniec-Kopeć

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Hiposomnia bocznopodwzgórzowa i jej charakterystyka

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jan Konopacki, prof. dr hab. med. Zbigniew Nowicki, doc. dr hab. Andrzej Niechaj

Dyplom nr 426.


Gdańsk, 22 stycznia 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: