fbpx Bogdan Banecki | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Bogdan Banecki

Bogdan Banecki

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 listopada 2003 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Bogdan Banecki

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Metody spektroskopii: NMR, FTIR i UV-VIS oraz ich zastosowanie do analizy struktury i funkcji białek

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii, specjalność: biologia molekularna, biospektroskopia

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Zygmunt Wasylewski, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, prof. UAM, dr hab. Artur Jarmołowski

Dyplom nr 430.


Gdańsk, 22 kwietnia 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: