fbpx Alicja Ziemienowicz | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Alicja Ziemienowicz

Alicja Ziemienowicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 czerwca 2002 roku

doktor nauk biologicznych

Alicja Ziemienowicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Mechanizm transferu i integracji T-DNA Agrobacterium tumefaciens do genomu gospodarza

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii, specjalność: biologia molekularna

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Anna Skorupska, prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Dyplom nr 406.


Gdańsk, 04 grudnia 2002 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: