fbpx Włodzimierz Meissner | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Włodzimierz Meissner

Włodzimierz Meissner

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 czerwca 2002 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Włodzimierz Meissner

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Strategie wędrówkowe siewkowców (Charadrii) migrujących przez rejon południowego Bałtyku

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: byli prof. dr hab. Zdzisław Bogucki, prof. dr hab. Andrzej Dyrcz, prof. dr hab. Lech Stempniewicz

Dyplom nr 408.


Gdańsk, 04 grudnia 2002 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: