fbpx Krystyna Bieńkowska-Szewczyk | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Krystyna Bieńkowska-Szewczyk

Krystyna Bieńkowska-Szewczyk

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 października 2002 roku

doktor nauk przyrodniczych

Krystyna Bieńkowska-Szewczyk

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Glikoproteiny herpeswirusowe wytworzone w systemie bakulowirusowym - zastosowania praktyczne i badawcze

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Barbara Lipińska, prof. dr hab. Andrzej Piekarowicz, prof. dr hab. Andrzej Płucienniczak

Dyplom nr 413.


Gdańsk, 05 czerwca 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: