fbpx Krzysztof Hinc | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Krzysztof Hinc

Krzysztof Hinc

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 października 2006 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Krzysztof Hinc

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakterystyka fosfatazy białkowej PrpE z Bacillus subtilis”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Maria Skorupska, dr hab. Michał Obuchowski

Dyplom nr 2712.


Gdańsk, 24 listopada 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: