fbpx Agnieszka Mackiewicz | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Agnieszka Mackiewicz

Agnieszka Mackiewicz

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 lutego 2006 roku

magister Oceanografii w zakresie Oceanografii Biologicznej

Agnieszka Mackiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Struktura gatunkowa i rozmieszczenie zgrupowań bentosowych Ostracoda na tle warunków środowiskowych w Fiordzie Hornsund, Spitsbergen”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski

Recenzenci: dr hab. Jacek Siciński, prof. UŁ, prof. dr hab. Maciej Wołowicz

Dyplom nr 2634.


Gdańsk, 02 marca 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: