fbpx Agnieszka Uruska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Agnieszka Uruska

Agnieszka Uruska

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 grudnia 2005 roku

magister Ochrony Środowiska

Agnieszka Uruska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Wpływ warunków meteorologicznych na przebieg sezonu pyłkowego wybranych taksonów drzew i roślin zielnych na terenie Gdańska

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Latałowa

Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Szczepanek, dr hab. Jerzy Wołek, prof. AP w Krakowie

Dyplom nr 2608.


Gdańsk, 15 grudnia 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: