fbpx Joanna Święta-Musznicka | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Joanna Święta-Musznicka

Joanna Święta-Musznicka

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 września 2005 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Joanna Święta-Musznicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rekonstrukcja peleoekologiczna późnoholoceńskiej historii wybranych jezior lobeliowych na tle zmian zachodzących w ich zlewniach”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Latałowa

Recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Wasylikowa, prof. dr hab. Kazimierz Tobolski

Dyplom nr 2575.


Gdańsk, 12 października 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: