fbpx Ewa Sokołowska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Ewa Sokołowska

Ewa Sokołowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 stycznia 2005 roku

magister Oceanografii

Ewa Sokołowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Cykl płciowy ciernika (Gasterosteus aculeatus) na tle sezonowych zmian melatoniny szyszynkowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Ewa Kulczykowska

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Popek, prof. dr hab. Edward Skorkowski

Dyplom nr 2478.


Gdańsk, 14 lutego 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: