fbpx Aleksandra Sikora | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Aleksandra Sikora

Aleksandra Sikora

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 lipca 2005 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Aleksandra Sikora

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Budowa i funkcje genu cgtA w komórkach Vibrio harveyiEscherichia coli

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: dr hab. Alicja Ziemienowicz, dr hab. Marian Sęktas

Dyplom nr 2555.


Gdańsk, 08 lipca 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: