fbpx Dorota Rogacka | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Dorota Rogacka

Dorota Rogacka

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 stycznia 2005 roku

magister Biotechnologii

Dorota Rogacka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Przywracanie aktywności pirarubicyny w stosunku do komórek nowotworowych o oporności wielolekowej

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jolanta Tarasiuk, prof. US

Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Bartosz, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Dyplom nr 2483.


Gdańsk, 14 lutego 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: