fbpx Agnieszka Ożarowska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Agnieszka Ożarowska

Agnieszka Ożarowska

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 listopada 2005 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Agnieszka Ożarowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badania preferencji kierunkowych ptaków wędrujących nocą - propozycja standardu metodycznego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Przemysław Busse

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Bogucki, dr hab. Włodzimierz Meissner

Dyplom nr 2602.


Gdańsk, 06 grudnia 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: