fbpx Izabela Komarowska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Izabela Komarowska

Izabela Komarowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 lutego 2005 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Izabela Komarowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Udział *ß-endorfiny w zespole wrażliwości na stres u świń *”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr med. Juliusz Tokarski

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Okrasa, dr hab. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć

Dyplom nr 2497.


Gdańsk, 04 marca 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: