fbpx Daria Julkowska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Daria Julkowska

Daria Julkowska

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 grudnia 2005 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Daria Julkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Une analyse cytologique, genetique et physique du processus de „swarming” chez Bacillus subtilis

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: prof. Antoine Danchin, dr Jean-Marc Ghigo

Dyplom nr 2607.


Gdańsk, 15 grudnia 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: