fbpx Agnieszka Budyś | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Agnieszka Budyś

Agnieszka Budyś

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 czerwca 2005 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Agnieszka Budyś

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Antropogeniczne przemiany flory roślin naczyniowych torfowisk w strefie przymorskiej na przykładzie wschodniej części Pobrzeża Kaszubskiego

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Maria Herbich, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Bogdan Jackowiak, dr hab. Tomasz Załuski, prof. UMK

Dyplom nr 2556.


Gdańsk, 08 lipca 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: