fbpx Joanna Bloch-Orłowska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Joanna Bloch-Orłowska

Joanna Bloch-Orłowska

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 grudnia 2005 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Joanna Bloch-Orłowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Studium ekologiczno-fitogeograficzne Carex chordorrhiza L.f. w strefie wygasania zasięgu geograficznego

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Maria Herbichowa, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Waldemar Żukowski, prof. dr hab. Małgorzata Latałowa

Dyplom nr 2609.


Gdańsk, 15 grudnia 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: