fbpx Anna Aksmann | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Anna Aksmann

Anna Aksmann

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 stycznia 2005 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Anna Aksmann

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Znaczenie promieniowania fotosyntetycznie czynnego oraz UV-B w oddziaływaniu trójpierścieniowych węglowodorów aromatycznych na zielenice planktonowe z rodzaju Scenedesmus

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Zbigniew Tukaj, prof. UG

Recenzenci: doc. dr hab. Alicja Kosakowska, prof. dr hab. Zbigniew Miszalski

Dyplom nr 2480.


Gdańsk, 07 lutego 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: