fbpx Alina Sobolewska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Alina Sobolewska

Alina Sobolewska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 stycznia 2004 roku

magister Biologii

Alina Sobolewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ wybranych czynników ekologicznych i zjawisk genetyczno-populacyjnych na morfologię skorupek karapaksu małżoraczków (Ostracoda)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Sywula

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Szeptycki, prof. dr hab. Ryszard Szadziewski

Dyplom nr 2357.


Gdańsk, 16 lutego 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: