fbpx Wojciech Pokora | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Wojciech Pokora

Wojciech Pokora

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 stycznia 2004 roku

magister Biotechnologii

Wojciech Pokora

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola dysmutaz ponadtlenkowych w adaptacji glonów z rodzaju Scenedesmus do stresu oksydacyjnego wywołanego działaniem czynników abiotycznych pochodzenia antropogenicznego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Zbigniew Tukaj, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Łojkowska, prof. dr hab. Edward Gwóźdź

Dyplom nr 2356.


Gdańsk, 16 lutego 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: