fbpx Piotr Kopciewicz | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Piotr Kopciewicz

Piotr Kopciewicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 lipca 2004 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Piotr Kopciewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ekologia rozrodu kormorana czarnego Phalacrocorax carbo sinensis w kolonii lęgowej w Kątach Rybackich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Lech Stempniewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Dyrcz, dr hab. Marek Konarzewski, prof. UwB

Dyplom nr 2424.


Gdańsk, 15 lipca 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: