fbpx Agnieszka Kijewska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Agnieszka Kijewska

Agnieszka Kijewska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 lipca 2004 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Agnieszka Kijewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Systematyka wybranych Ascaridoidea w oparciu o analizę rDNA”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Rokicki

Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, dr hab. med. Przemysław Myjak, prof. AM w Gdańsku

Dyplom nr 2426.


Gdańsk, 15 lipca 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: