fbpx Szymon Bzoma | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Szymon Bzoma

Szymon Bzoma

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 lipca 2004 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Szymon Bzoma

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kormoran Phalacrocorax carbo (L.) w strukturze troficznej ekosystemu Zatoki Gdańskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Lech Stempniewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Dyrcz, prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski

Dyplom nr 2423.


Gdańsk, 15 lipca 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: