fbpx Renata Afranowicz | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Renata Afranowicz

Renata Afranowicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 czerwca 2004 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Renata Afranowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Związki współczesnego zróżnicowania florystyczno-fitocenotycznego delty Wisły z genezą i antropogenicznymi przekształceniami siedlisk

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jacek Herbich, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Janina Borysiak, prof. dr hab. Czesław Hołdyński

Dyplom nr 2403.


Gdańsk, 05 lipca 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: