fbpx Michał Żmijewski | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Michał Żmijewski

Michał Żmijewski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 lipca 2003 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Michał Żmijewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Specyficzność gatunkowa białek opiekuńczych (chaperonowych)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Barbara Lipińska

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Bartnik, prof. dr hab. Krzysztof Liberek

Dyplom nr 2268.


Gdańsk, 04 sierpnia 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: