fbpx Alicja Szostek | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Alicja Szostek

Alicja Szostek

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 maja 2003 roku

magister Oceanografii

Alicja Szostek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wiązanie się do DNA pochodnych 4-metylo-1-nitroakrydyny wykazujących właściwości przeciwnowotworowe”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Jerzy Konopa

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Lipińska, dr hab. Leszek Szmigiero

Dyplom nr 2243.


Gdańsk, 02 czerwca 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: