fbpx Monika Słomińska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Monika Słomińska

Monika Słomińska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 maja 2003 roku

magister Biotechnologii

Monika Słomińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola białka SeqA w regulacji replikacji, transkrypcji i rozwoju bakteriofaga λ”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska, prof. dr hab. Barbara Lipińska

Dyplom nr 2252.


Gdańsk, 17 czerwca 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: