fbpx Joanna Potrykus | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Joanna Potrykus

Joanna Potrykus

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 grudnia 2003 roku

magister Biotechnologii

Joanna Potrykus

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Molekularne podstawy wrażliwości na chloramfenikol szczepu Escherichia coli CM2555 niosącego gen cat

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Skorupska, dr hab. Tadeusz Kaczorowski, prof. UG

Dyplom nr 2328.


Gdańsk, 15 grudnia 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: