fbpx Katarzyna Potrykus | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Katarzyna Potrykus

Katarzyna Potrykus

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 listopada 2003 roku

magister Biotechnologii

Katarzyna Potrykus

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Regulacja transkrypcji i replikacji bakteriofaga λ - rola czterofosforanu guanozyny (ppGpp) w kontroli aktywności promotorów

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: doc. dr hab. Monika Hryniewicz, prof. dr hab. Krzysztof Liberek

Dyplom nr 2306.


Gdańsk, 24 listopada 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: