fbpx Mohamed Chibani Mohamed | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Mohamed Chibani Mohamed

Mohamed Chibani Mohamed

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 grudnia 2003 roku

licencjat nauk technicznych w zakresie Laboratoriów Medycznych

Mohamed Chibani Mohamed

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Parasitic Fauna of Flounder Platichthys flesus (L.) from the Southern Baltic”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Rokicki

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Zdzitowiecki, prof. dr hab. Tadeusz Sywula

Dyplom nr 2337.


Gdańsk, 22 grudnia 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: