fbpx Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno

Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 czerwca 2003 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rozwój, ultrastruktura i cytochemia suspensora zarodkowego u Sedum acre L. (Crassulaceae)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Lesław Przywara

Recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Kuraś, dr hab. Zbigniew Tukaj, prof. UG

Dyplom nr 2266.


Gdańsk, 04 sierpnia 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: