fbpx Barbara Kędzierska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Barbara Kędzierska

Barbara Kędzierska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 grudnia 2003 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Barbara Kędzierska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Mechanizm aktywacji transkrypcji przez białko CII bakteriofaga λ

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Lipińska, prof. dr hab. Zygmunt Wasylewski

Dyplom nr 2329.


Gdańsk, 15 grudnia 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: