fbpx Dariusz Jakubas | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Dariusz Jakubas

Dariusz Jakubas

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 czerwca 2003 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Dariusz Jakubas

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Czynniki wpływające na ekologię rozrodu czapli siwej Ardea cinerea L. -porównanie 4 kolonii lęgowych w północnej Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Lech Stempniewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Dyrcz, prof. dr hab. Zbigniew Głowaciński

Dyplom nr 2267.


Gdańsk, 04 sierpnia 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: