fbpx Monika Katarzyna Glinkowska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Monika Katarzyna Glinkowska

Monika Katarzyna Glinkowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 września 2003 roku

magister Biotechnologii

Monika Katarzyna Glinkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mechanizm aktywacji promotora pR oraz regulacji replikacji DNA plazmidów λ przez białko DnaA”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska, prof. dr hab. Józef Kur

Dyplom nr 2286.


Gdańsk, 29 września 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: