fbpx Sławomira Fryderyk | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Sławomira Fryderyk

Sławomira Fryderyk

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 grudnia 2003 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Sławomira Fryderyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Stawonogi pasożytnicze dzika Sus scrofa L. z Pojezierza i Pobrzeża Pomorskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Sławomir Kadulski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Aleksander Wiaczesław Demiaszkiewicz, dr hab. Krzysztof Siuda, prof. AP w Krakowie

Dyplom nr 2345.


Gdańsk, 31 grudnia 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: