fbpx Przemysław Michał Bożko | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Przemysław Michał Bożko

Przemysław Michał Bożko

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 marca 2003 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Przemysław Michał Bożko

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Rola bloku w fazach G2 i/lub M cyklu komórkowego w indukcji apoptozy w komórkach nowotworowych z nieczynnym p53

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Jerzy Konopa

Recenzenci: dr hab. med. Jacek Witkowski, prof. AM w Gdańsku, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Dyplom nr 2234.


Gdańsk, 02 kwietnia 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:22
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: