fbpx Barbara Szczurek | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Barbara Szczurek

Barbara Szczurek

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 października 2002 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Barbara Szczurek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Stawonogi pasożytnicze daniela Dama dama (L.) z terenów Pomorza”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Sławomir Kadulski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Antoni Deryło, prof. dr hab. Jerzy Rokicki

Dyplom nr 2193.


Gdańsk, 19 listopada 2002 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:22
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 9:01
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: