fbpx Magdalena Podlacha | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Magdalena Podlacha

Magdalena Podlacha

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 kwietnia 2024 roku

Magdalena Podlacha

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Odpowiedź immunologiczna i behawioralna zwierząt na bakteriofagi i antybiotyki

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Andrzej Siwicki, Katedra Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie , dr hab. inż. Paweł Nawrotek, prof. ZUT, Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie , dr hab. Beata Zalewska-Piątek, prof. PG, Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska , dr hab. Ewa Brzozowska, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Antoni Różalski, Katedra Biologii Bakterii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki


Gdańsk, 19 kwietnia 2024 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek_przewodni_podlacha.pdf1.78 MB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon autoreferat_zalacznik_3_podlacha.pdf2.16 MB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon komisja_habilitacyjna_dr_magdalena_podlacha.pdf96.92 KB
Data publikacji: wtorek, 7 listopada 2023 roku, 11:30
Ostatnia modyfikacja: piątek, 19 kwietnia 2024 roku, 10:42
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Iwona Mucha
Treść wprowadzona przez: Iwona Mucha