fbpx Marcin Górniak | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Marcin Górniak

Marcin Górniak

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 marca 2024 roku

Marcin Górniak

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Wykorzystanie niskokopijnych jądrowych markerów molekularnych w analizach
filogenetycznych na różnych poziomach taksonomicznych w rodzinie Orchidaceae

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Bogdan Jackowiak UAM, Zakład Botaniki Systematycznej i Środowiskowej, Instytut Biologii Środowiska, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , prof. dr hab. Adam Rostański, Zespół Botaniki i Ochrony Przyrody, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach , prof. dr hab. Krzysztof Spalik, Instytut Biologii Ewolucyjnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski , dr hab. Ada Wróblewska, prof. UwB, Katedra Biologii i Ekologii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Małgorzata Garnczarska, Zakład Fizjologii Roślin, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Gdańsk, 22 marca 2024 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek_przewodni_gorniakpdf.pdf803.97 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon zalacznik_3_autoreferat_gorniakpdf.pdf1.02 MB

Self-presentation

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon komisja_habilitacyjna_dr_marcina_gorniaka.pdf96.01 KB

Harmonogram

Uchwała komisji habilitacyjnej

ZałącznikWielkość
PDF icon m_gorniak_uchwala_komisji_hab.pdf598.34 KB

Uzasadnienie

Data publikacji: wtorek, 7 listopada 2023 roku, 11:19
Ostatnia modyfikacja: piątek, 22 marca 2024 roku, 10:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Iwona Mucha
Treść wprowadzona przez: Iwona Mucha